Overzicht van de Antwerpse geschiedenis

Verdrag van Verdun: verdeling van het Frankische Rijk

11 augustus 843

Na de dood van keizer Lodewijk I de Vrome zorgt het Verdrag van Verdun voor een verdeling van het Frankische Rijk, volgens het Salische gewoonterecht, onder diens drie zonen. Karel de Kale verkrijgt West-Francië, het latere Franse koninkrijk. Lodewijk de Duitser verkrijgt Oost-Francië, het latere Duitse rijk. Lotharius verkrijgt Midden-Francië, waaronder de latere Nederlanden.

Tags

Bronnen

© nizrab .::. laatste update 2017-06-28