Verdrag van Verdun: verdeling van het Frankische Rijk

Datum: 11 augustus 843

<p>Na de dood van keizer Lodewijk I de Vrome zorgt het Verdrag van Verdun voor een verdeling van het Frankische Rijk, volgens het Salische gewoonterecht, onder diens drie zonen. Karel de Kaleverkrijgt West-Francië, het latere Franse koninkrijk. Lodewijk de Duitser verkrijgt Oost-Francië, het latere Duitse rijk. Lotharius verkrijgt Midden-Francië, waaronder de latere Nederlanden.</p>