Verdrag van Prüm: opsplitsing van Midden-Francië

Datum: 23 september 855

<p>Omdat keizer Lotharius I een opvolgingsstrijd onder zijn zonen wilt voorkomen, roept hij ze samen in de Abdij van Prüm. Midden-Francië wordt volgens het Salische gewoonterecht verdeeld. Lodweijk II wordt koning van Italië, Karel verkrijgt de Provence, en Lotharius II wordt koning van Lotharingen.</p>