Slag bij Andernach: Otto I de Grote verslaagt de opstandige edelen

Datum: 2 oktober 939

<p>Omdat koning Otto I de Grote de macht van de hertogen steeds meer inperkt, komen Everhard III, hertog van Franken, Giselbert II van Maasgouw, hertog van Lotharingen en schoonbroer van Otto, en Hendrik I van Beieren, broer van de koning, in opstand. Ondanks de beloofde hulp van de West-Frankische koning Lodewijk IV van Overzee worden de opstandige edelen bij verrassing verslagen nabij Andernach. De hertogen Everhard III en Giselbert II sneuvelen. Hendrik verzoent zich opnieuw met zijn broer en wordt benoemd tot hertog van Lotharingen.</p>