Oprichting van het Gallische Keizerrijk

Datum: 260

<p>Nadat de Romeinen de Germanen hebben verslagen nabij Augsburg, besluit gouverneur Postumus om de veroverde buit te verdelen onder zijn soldaten. Saloninus, zoon van keizer Gallienus, eist echter de buit voor hemzelf op. De soldaten komen hierdoor in opstand en roepen Postumus tot keizer uit. Na een belegering van enkele weken leveren de inwoners van Keulen Saloninus en diens raadgever Silvanus uit, die in de chaos van de strijd gedood worden. Hierop nemen Postumus en Honoratianus, een van zijn bondgenoten, het consulschap op zich van het nieuwe Gallische Keizerrijk. De provincies Gallia, Raetia en Germania erkennen Postumus. In 261 volgen ook Britannia en Hispania.</p>