Merovech benoemd tot Frankische koning

Datum: 450

<p>Merovech verwerft het leiderschap over een groep Salische Franken, waarschijnlijk in opvolging van Chlodio. Zijn titel is die van krijgsheer, eerder dan koning.</p>