Voltooiing van de Nieuwe Waag door Gilbert Van Schoonbeke

Datum: 1548

Groep: gebouwen

Plaats: Stad Antwerpen

Thema: openbaar