Verkaveling van de gronden langs de Koningstraat door Gilbert van Schoonbeke

Datum: 1542

Groep: regio's

Plaats: Stad Antwerpen

Thema: openbaar