Verkaveling van de gronden langs de Jodenstraat door Gilbert van Schoonbeke

Datum: 1543

Groep: regio's

Plaats: Stad Antwerpen

Thema: openbaar