Verkaveling van de gronden langs de Gasthuisbeemd en aanleg van de Kruidtuin

Datum: 1825

Groep: gebouwen

Plaats: Stad Antwerpen

Thema: openbaar