Verhuis van de IJzerwaag van de Driehoek naar de Boeksteeg

Datum: 1500

Groep: gebouwen

Plaats: Stad Antwerpen

Thema: openbaar