Verbouwing van de kapel van het godshuis Van Der Biest tot woningen

Datum: 1575

Groep: gebouwen

Plaats: Stad Antwerpen

Thema: religieus