Stadsarchivaris Pieter Génard pleit voor het behoud van enkele stadspoorten van de Spaanse Vesten

Datum: 1865

Groep: gebouwen

Plaats: Stad Antwerpen

Thema: militair