Rechttrekking van de Scheldekaaien: de Scheldemuren en -torens worden vervangen door een nieuwe kaaimuur

Datum: 1800

Groep: gebouwen

Plaats: Stad Antwerpen

Thema: openbaar