Overwelving van de Antwerpse stadsgrachten

Datum: 1850

Groep: straten

Plaats: Stad Antwerpen

Thema: openbaar