Oproep tot het in erfpacht nemen van de Handels- en Schippersbeurs

Datum: september 2003

Groep: gebouwen

Plaats: Stad Antwerpen

Thema: openbaar