Oprichting van de Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen

Datum: 1843

Groep: organisaties

Plaats: Stad Antwerpen

Thema: openbaar