Landmeter Johannes Carolus van Lyere ontwerpt een figuratieve kaart van Antwerpen

Datum: 1705

Groep: tags

Plaats: Stad Antwerpen

Thema: openbaar