Keizer Jozef II schaft 150 contemplatieve kloosterordes af

Datum: 1783

Groep: organisaties

Plaats: Europa

Thema: religieus