Jan Pieter van Baurscheit de Jonge wordt te Antwerpen geboren als zoon van beeldhouwer Jan Pieter van Baurscheidt de Oudere

Datum: 1699

Groep: personen

Plaats: Stad Antwerpen

Thema: openbaar