Het Franse leger van koning Lodewijk XIV bezet Opper-Lotharingen en dwingt hertog Karel IV tot aftreden

Datum: 1670

Groep: personen

Plaats: Europa

Thema: militair