Het Franse leger van koning Lodewijk XIII bezet Opper-Lotharingen en dwingt hertog Karel IV tot aftreden

Datum: 1634

Groep: personen

Plaats: Europa

Thema: militair