Het Antwerpse ommuurde grondgebied omvat ongeveer 12.000 huizen

Datum: 1568

Groep: regio's

Plaats: Stad Antwerpen

Thema: openbaar