Heropbouw van het tijdens de Spaanse Furie verwoeste Huis Spaengien op Grote Markt 7

Datum: 1579

Groep: gebouwen

Plaats: Stad Antwerpen

Thema: openbaar