Heropbouw van het tijdens de Spaanse Furie verwoeste Huis Den Baers op Hoogstraat 3

Datum: 1578

Groep: gebouwen

Plaats: Stad Antwerpen

Thema: openbaar