Heropbouw van het tijdens de Spaanse Furie verwoeste Huis De Mouwe op Grote Markt 5

Datum: 19 december 1577

Groep: gebouwen

Plaats: Stad Antwerpen

Thema: openbaar