Heropbouw van het tijdens de Spaanse Furie verwoeste Huis De Mane op Gildekamersstraat 6

Datum: 1580

Groep: gebouwen

Plaats: Stad Antwerpen

Thema: openbaar