Heropbouw van het tijdens de Spaanse Furie verwoeste Huis De Lelie op Gildekamersstraat 4

Datum: 1579

Groep: gebouwen

Plaats: Stad Antwerpen

Thema: openbaar