Fernando Alvarez de Toledo volgt de afgetreden Margaretha van Parma op als landvoogd van de Nederlanden

Datum: 1567

Groep: personen

Plaats: België

Thema: politiek