Een nieuwe wetgeving reglementeert alle bouwaanvragen voor de woonhuisbouw op het stedelijke grondgebied

Datum: 1852

Groep: tags

Plaats: Stad Antwerpen

Thema: openbaar