Een nieuwe wetgeving beperkt het gebruik van donkere of ongewone kleuren voor de voorgevels van woningen

Datum: 1818

Groep: tags

Plaats: Stad Antwerpen

Thema: openbaar