De Villersgemeenschap verkrijgt het erfpacht van het Begijnhof aan de Rodestraat

Datum: 2005

Groep: gebouwen

Plaats: Stad Antwerpen

Thema: religieus