De Staten-Generaal benoemt hertog Frans van Anjou tot landvoogd van de Nederlanden

Datum: 1581

Groep: personen

Plaats: België

Thema: militair