De Sint-Catharinakerk van het afgeschafte Begijnhof aan de Rodestraat wordt gebruikt voor de calvinistische eredienst

Datum: 1583

Groep: gebouwen

Plaats: Stad Antwerpen

Thema: religieus