De Breestrate wordt hernoemd naar Brouwersstraat

Datum: 1694

Groep: straten

Plaats: Stad Antwerpen

Thema: openbaar