Christoffel Plantijn wordt geboren in het Franse Saint-Avertin

Datum: 1520

Groep: personen

Plaats: Europa

Thema: openbaar