Bouw van Huis De Witten Engel in de Predikherenstraat

Datum: 1459

Groep: gebouwen

Plaats: Stad Antwerpen

Thema: openbaar