Bouw van Huis De Rape op Raapstraat 33

Datum: 1550

Groep: gebouwen

Plaats: Stad Antwerpen

Thema: openbaar