Bouw van het Sint-Elisabethfort aan de zuidelijke zijde van de Spaanse Vesten

Datum: 1600

Groep: gebouwen

Plaats: Stad Antwerpen

Thema: religieus