Bouw van het kantoorgebouw van de Naamlooze Maatschappij voor het bouwen van Burgershuizen op Grotehondstraat 42-44

Datum: 1899

Groep: gebouwen

Plaats: Stad Antwerpen

Thema: openbaar