Bouw van het Bureel van Weldadigheid op Blindestraat 9

Datum: 1887

Groep: gebouwen

Plaats: Stad Antwerpen

Thema: openbaar