Bouw van een gaanderijarcade op de binnenplaats van het huis op Raapstraat 18-22

Datum: 1650

Groep: gebouwen

Plaats: Stad Antwerpen

Thema: openbaar