Benoeming van een tweede onderpastoor in de parochie Sint-Rochus

Datum: april 1902

Groep: regio's

Plaats: Antwerpse regio

Thema: religieus