Benoeming van een eerste onderpastoor in de parochie Sint-Rochus

Datum: april 1894

Groep: regio's

Plaats: Antwerpse regio

Thema: religieus