Architect Frans Baeckelmans ontwerpt het Stuivenberggasthuis op Lange Beeldekensstraat 267

Datum: 1872

Groep: gebouwen

Plaats: Stad Antwerpen

Thema: openbaar