Afbraak van het voormalige kapucinessenklooster aan de Schermersstraat en verkaveling van de kloostergronden

Datum: 1850

Groep: gebouwen

Plaats: Stad Antwerpen

Thema: religieus