Afbraak van de octogonale spitse dakruiter van het Sint-Julianusgasthuis op Hoogstraat 70-72

Datum: 1785

Groep: gebouwen

Plaats: Stad Antwerpen

Thema: religieus