Aanpassing van de rooilijnen van het tweede gedeelte van de straten rond de voormalige Sint-Salvatorabdij

Datum: 1883

Groep: straten

Plaats: Stad Antwerpen

Thema: openbaar