Aanpassing van de rooilijnen van het tweede gedeelte van de straten aan de noordzijde van de Lombardenvest

Datum: 1910

Groep: straten

Plaats: Stad Antwerpen

Thema: openbaar