Aanpassing van de rooilijnen van het tweede gedeelte van de Koepoortstraat

Datum: 1861

Groep: straten

Plaats: Stad Antwerpen

Thema: openbaar