Aanpassing van de rooilijnen van het eerste gedeelte van de straten rond de voormalige Sint-Salvatorabdij

Datum: 1881

Groep: straten

Plaats: Stad Antwerpen

Thema: openbaar